VR với ứng dụng nhân văn

VR với ứng dụng nhân văn

Ngoài những ứng dụng phổ biến trong kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ, đào tạo … thì VR còn được áp dụng trong công tác xã hội.

Hội chữ thập đỏ thế giới (Red Cross International) áp dụng VR trong cứu hộ. Mục đích của công việc này là giúp nhân viên cứu hộ làm quen với hoàn cảnh thực tế có thể gặp trong quá trình cứu hộ rất phức tạp, khó khăn và có thể gây shock.

Leave a Reply

Your email address will not be published.