CEO cty RONIN thảo luận, chia sẻ về AR/VR

Tháng 1/2019 CEO cty RONIN chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và những kỳ vọng về AR/VR cùng với nhóm diễn giả đứng đầu về công nghệ này. Buổi thảo luận thật sự đã đem lại nhiều thông tin giá trị như: quan điểm, kiến thức, kinh nghiệm cho người tham dự từ những chuyên gia hàng đầu về AR/VR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.