CEO cty RONIN thảo luận, chia sẻ về AR/VR

Giới thiệu công nghệ AR/VR của CEO Cty RONIN với Thủ Tướng Pháp, ông Edouard Philippe